fredag 30 juli 2010

Sankt Petri-kyrka i Klippan (invigd 1966)


Även om inte Sankt Petri kyrka i Klippan är en medeltida kyrka (färdig 1966) så är den en fantastisk arkitektonisk skapelse, precis som dåtidens kyrkor för sin tid var mästerverk. Arkitekten Sigurd Lewerentz var 77 år när han ombads skapa kyrkan och föutom att rita kyrkan, deltog han i utformningen av hela anläggningen.

Kyrkorummet är uppbyggt enligt det centrala kyrkorummets idé. Kvadratiskt 18x18 meter. Höjden är 6 meter i öster och 5 meter i väster. Konstruktionen vilar på ett järnkors centralt placerad i kyrkorummet. Murarna består av hårdbränt, mörkt Helsingborgstegel och ljusinsläpp och belysning i kyrkan är sparsamma.


Det är inte helt enkelt att hitta ingången till kyrkan och det är medvetet då porten till Guds rike ska vara svår att finna. Dopfunten består av en vit mussla från Indiska oceanen och dopplatsen som är speciell finns vid kyrkans ingång. Predikstol och altare bildar en enhet och det finns en biskopsstol beläget bakom altaret som är unik liksom prästbänken som har en urkristen bakgrund från 200-talet. Klocktornet har fyra klockor.


Det är en upplevelse att besöka den nutida kyrkan som en relief till alla Skånes medeltida kyrkor. Se http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=358994

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar