torsdag 28 januari 2010

Kiaby kyrka är en tegelkyrka med intressanta inventarier


Kiaby kyrka, öster om Kristianstad, är en tegelkyrka som uppfördes vid 1200-talets mitt. Under 1400-talets senare del försågs kyrkan med ett stjärnvalv och då tillkom också kalkmålningarna. Då byggdes tornet också till. I koret finns målningar som gestaltar Maria bebådelse, Jesu korsfästelse, gravläggning, uppståndelse samt himmelsfärd. Målningen med kristi himmelsfärd upptar nästan hela norra korväggen .

Ett krucifix från kyrkans byggnadstid hänger i triumfbågen. Kristusfiguren är utrustad med en krona av koppar och sandaler av silver. Dopfunten av sandsten är samtida med kyrkan.
Altarskåpet är ett nordtyskt arbete från omkring år 1500.

söndag 24 januari 2010

Gualövs kyrka med fina kalkmålningar


Gualövs kyrka mellan Kristianstad och Bromölla stod klar 1190 är byggd i gråsten och helgad åt S:t Lars. Kyrkan saknar torn men har i gengäld en klockstapel från 1700-talet. Målningar av fördömda själar på väg till helvetet, nordiska skyddshelgon och livets hjul pryder taket i kyrkan. Målningarna är från 1100-talet och 1400-talet. Jag läser i Kristianstadsbladet att församlingen nu vill ha medel från stiftet för att kunna rengöra målningarna så de framträder bättre. 1952 upptäcktes en relikgömma i altaret som ska ha tillkommit vid kyrkans invigning. På historiska muséet i Lund finns bl a en kalvariegrupp från 1200-talet som kommer från Gualövs kyrka.

söndag 17 januari 2010

Boktips

I dagarna har jag köpt några böcker med koppling till medeltida kyrkor som jag vill tipsa om.

GOTIK - Arkitektur, Skulptur, Måleri och som handlar om gotikens utveckling i hela dess mångfald från starten i Frankrike 1140. Boken är utgiven i massupplaga på utgiven på tyska Tandems förlag. Jag köpte den igår på Akademibokhandeln i Malmö för 69 kr! De romanska kyrkorna utvecklades efterhand utifrån gotikens arkitektur vilket man kan följa i denna bok som i ord och bild bland annat beskriver de magnifika katedralerna i Europa som Köln, Reims, Notre Dame i Paris med flera.

Romanik - Arkitektur, Skulptur, Måleri och som handlar om den romanska tiden från år 1000 och framåt under medeltiden. Samma förlag och samma pris! Den tjocka boken tar upp romansk arkitektur i Italien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Storbritannien och Skandinavien. Jo, Lunds Domkyrka finns med liksom dess föregångare i Speyer samt kyrkor och katedraler från tidig medeltid runt om i Europa. Mycket intressant bok som i första kapitlet behandlar den romanska kyrkoarkitekturen.

Skånska kyrkor - en bok som Skånes hembygdsförbund (http://www.skaneshembygdsforbund.se/) gav ut som årsbok 1997 (vet inte om den finns att beställa där längre; annars finns den kanske på antikvariat). Här ges en bred presentation av de skånska kyrkorna, från de äldsta spåren av stavkyrkor på 1000-talet fram till våra dagars stadsdelskyrkor av prefabricerade betongelement. En mycket givande bok, tycker jag.

Skånska kloster - också utgiven som årsbok 1987/88 av Skånes hembygdsförbund. I denna bok presenteras alla i landskapet verksamma ordnar och en heltäckande sammanställning av klostren i det Skåne som genom sina lundensiska ärkebiskopar utgjorde en andlig och politisk tyngdpunkt i det medeltida Norden. Det finns ett nära samband mellan de medeltida kyrkorna och klostren som det är spännande att lära sig mer om!

torsdag 14 januari 2010

Lunds Domkyrka finns på YouTube


Visste du att Lunds Domkyrka finns på YouTube? Jo, faktiskt, där samlas filmer med koppling till Domkyrkan och församlingens verksamhet. Där finns bl a flera filmer om pågående renovering av det astronomiska uret. Adressen är: www.youtube.se/lundsdomkyrka. Den 28 januari startar en föreläsningsserie om Domkyrkans historia, förlagd till dagtid i Lund. Jag har föreslagit Domkyrkan att de lägger ut föreläsningarna på YouTube så fler kan ta del av dem. De har svarat att de ska undersöka möjligheterna.

Bilden är från år 1900 (Riksantikvarieämbetet)

tisdag 5 januari 2010

Radio Kristianstad idag om Gryts kyrka mm

Idag var det ett mycket intressant program på Radio Kristianstad om hoten mot Skånes medeltida kyrkor. Gryts kyrka i Östra Göinge kommun (http://medeltidakyrkoriskane.blogspot.com/2009/12/gryts-kyrka-en-patronatkyrka-till-wanas.html) utgjorde exempel och kyrkoherden Staffan Fredin hade bra tankar om hur kyrkan kunde nå fler människor, trots att urbaniseringen och det minskade medlemsantalet i kyrkan hotar bevarandet av denna fina landsbygdskyrka. Aina Mandahl på Lunds stift kommenterade inslaget och såg inget omedelbart hot mot de skånska kyrkorna; däremot ett problem att underhålla kyrkorna interiört. Lyssna på inslaget på följande länkar:
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2137883&BroadcastDate=&IsBlock=
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2138349&BroadcastDate=&IsBlock=

måndag 4 januari 2010

Vill församlingarna bidra till att 50 kyrkor i Kristianstadsbygden kommer ut i nyutgåva?

I helgen har jag skrivit till sju församlingar i Kristianstad och Östra Göinge om intresset av att producera en nyutgåva av boken 50 kyrkor i Kristianstadsbygden som utkom 1979. Detta mail har församlingarna i Kristianstad (Heliga Trefaldighet), Degeberga, Köpinge, Everöd, Vä, Åhus och Knislinge nu fått. Vi får se vad de svarar!

"1979 gav Turistnämnden i Kristianstad ut en bok som hette: Vägvisare till 50 kyrkor i Kristianstadsbygden. En mycket fin bok skriven av Thorsten Andersson och Gunnar Lindbom med foto av Bo-Ingvar Jönsson och Erik Karlsson.

Boken beskriver i ord och bild 50 intressanta kyrkor i Kristianstadsbygden och är av stort kulturhistoriskt och även turistiskt värde. Knislinge och Gryts kyrkor finns med.

Jag har varit i kontakt med Eva Berglund, turistchef i Kristianstad, som säger att man därifrån inte har möjlighet att göra ett nytryck av boken. Däremot säger Barbro Mellander, museichef att regionmuséet är intressserat av att producera en nyutgåva under förutsättning att finansiering kan ske.

Själv är jag intresserad av Skånes medeltida kyrkor, se min blogg www.medeltidakyrkoriskane.blogspot.com och vill gärna medverka till att boken kommer i ett nytryck. Jag vet att många människor i Skåne, i närregionen, bl a Danmark är intresserade av våra fina medeltida kyrkor och då kan boken ge en bra vägledning.

Min fråga är om församlingen är intresserade av att medverka finansiellt till att regionmuséet kan producera en nyutgåva av 50 kyrkor i Kristianstadsbygden. Om intresse finns i er församling och några ytterligare församlingar kan muséet återkomma med en närmare "prislapp" på vad produktionen kan kosta."

söndag 3 januari 2010

Ny bok/avhandling om medeltida kyrkor i Skandinavien

En ny avhandling har i december lagts fram vid Lunds universitet. Författaren heter Ing-Marie Nilsson och boken - Mellan makten och himmelriket - som går att beställa på www.arkeologibocker.se behandlar medeltida kyrkor i Skandinavien med fokus på bl a kyrkorna i Halland. Så här beskrivs boken på förlaget:

I nästan tusen år har kyrkorna varit en del av den kulturmiljö som omger oss. Kyrkorna rymmer kunskap om förflutna landskap, om människors levnadsförhållanden och trosföreställningar, och om hur samhället en gång var organiserat. Forskningen om medeltida kyrkor är sedan länge inte enbart ett studium av byggnaderna i sig. Denna bok syftar till att bredda frågeställningarna kring medeltida kyrkor i Skandinavien. För att ge perspektiv på detta ämne innehåller boken också en fördjupad studie av de medeltida kyrkobyggnaderna i Halland, vilka utgör ett intressant men relativt försummat källmaterial. (Tryckår: 2009 Hårdband, illustrerad i färg och s/v, 499 s.ISSN 1653-1183ISBN 978-91-89578-32-6)