måndag 8 september 2014

Seniorer studerar medeltida kyrkor

Chripu - pensionärsuniversitetet - i Kristianstad startar 11 september en studiecirkel kring medeltida kyrkor i Kristianstadstrakten. Kyrkorna utgör ett kulturarv ur både arkitektoniska, konsthistoriska och religiösa perspektiv. Cirkeldeltagarna kommer att välja ut några kyrkor, studera dem och besöka dem. Det blir säkert en intressant studiecirkel. 

måndag 6 januari 2014

Bjäresjö kyrka, utanför Ystad

För några dagar sedan besökte jag den stora 1100-talskyrkan Bjäresjö, utanför Ystad, på E65 mot Malmö. Långskeppet, koret och absiden är från 1100-talet och byggd i gulaktig sandkalksten. Tornet är från 1892 och kyrkans övriga delar från 1700-talet.

Längs hela den gamla kyrkan löper en en dubbel romansk rundbågsfris. Kyrkans märkligaste utsmyckning är det sk hammarbandet av trä omedelbart ovanför absidens romanska fris. Det är utsmyckat av djur och växtfugurer.

Kyrkans inre har ett flertal takmålningar, i långskeppet från 1300-talet och i koret och absiden framträder färggranna målningar från 1200-talet, tyvärr hårdhänt restaurerade på 1800-talet.
Äldsta inventariet är dopfunten som tillverkades 1180 av stenmästaren Tove.