onsdag 21 juli 2010

Gumlösa kyrka, nordens äldsta tegelbyggnad
Gumlösa 1100-talskyrka, invigd 1192, mellan Knislinge och Hässleholm, är Sveriges äldsta absolut daterade tegelbyggnad och härigenom har den fått en särskilt stor konsthistorisk betydelse. Kyrkan är ett betydande byggnadsminnesmärke som har kvar sin grundkaraktär, sina arkitektoniska linjers renhet och det äkta historiska konstverkets harmoniska enhet (enl Martin Weibull).
Biskopen Absalon (Skånes byggherre) byggde också Sorö kloster och kyrka på Själland som har likheter med Gumlösa. Gumlösa har varit en försvarsanläggning vid övergångsstället över Almaån, endast några mil från den oroliga gränsen mot Sverige. Kyrkan har brunnit och renoverats i olika omgångar under tidens lopp.
I kyrkan finns en tavla som beskriver exakt hur det gick till vid invigningen 1192 (pompa och ståt!). Dopfunten från 1100-talet är gjord av Tove Stenmästare.
Kyrkan ligger mycket vackert i anslutning till godset Sinclairholm och har inom parentes en utmärkt anläggning som på olika språk berättar om kyrkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar