fredag 18 december 2009

Dalby Heligkorskyrka - en biskopskyrka
Dalby kyrka utanför Lund började byggas 1060 som en treskeppig basilika och är Nordens äldsta stenkyrka. Den var en biskopskyrka på 1000-talet jämte Lund och Roskilde. I en av långhusets pelare finns en kolonn som har en motsvarighet i kyrkan i Hildesheim vilket talar för att kyrkans byggmästare kommer därifrån. Taket var ursprungligen platt men under 1200-talet slogs valven med sin dekorering. Förhallen eller kryptan byggdes under 1100-talet tidigare del och erinrar om Lunds domkyrkas krypta och utgör ett av de vackraste exemplen på den högromanska stilens byggnadskonst. Här finns en källa som kan ha använts den första kristna tiden inom dopfunten kom. Kyrkan har byggts till i etapper under 1100- till 1400-talen, så att den blev nästan dubbelt så lång.

Dopfunten är tillverkad i mitten av 1100-talet av en okänd gotländsk stenmästare. Den är en av de märkligaste i Sverige.

söndag 13 december 2009

Knislinge kyrka med kalkmålningar och dopfunt med frodiga bilder
Knislinge kyrka, norr om Kristianstad, är från ca år 1200 och har kvar romanska målningar ovan valven (triumfbåge/valvbåge) från kyrkans grundande. Kyrkomålaren Nils Håkansson har gjort målningarna. Målningarna har aldrig överkalkats och har viss bysantinsk karaktär, dvs förebilderna finns i Konstantinopel (nuvarande Istanbul). Kyrkans dopfunt är gjord av den så kallade Knislingemästaren. Överdelen - cuppan - visar Jesu födelsehistoria och är gjord i den frodiga burgundiska stilen och skildrar kampen mellan det onda och det goda, där lejonet symboliserar det goda och ormen det onda.

Gryts kyrka - en patronatkyrka till Wanås


Gryts kyrka i Östra Göinge kommun är en patronatskyrka (kyrkobyggnad underställd en kung eller adelsman eller dylikt) till Wanås slott där herrskapsläktaren finns kvar. Kyrkan är från sent 1100-tal och byggdes troligen av någon lärjunge till mästarna vid byggnadshyttan som uppförde Lunds domkyrka. Tornet är från 1500-talet. Gravkapellet är från 1700-talet och uppfördes av dåvarande ägarna till Wanås slott. Altaruppsats och predikstol är från 1600-talet. Den ena dopfunten är från medeltiden och kom tillbaka till kyrkan 1959 efter att ha varit försvunnen i 300 år. Kyrkan omges av en medeltida mur med stigluckor som är ovanligt idag. Stiglucka, stigport, steglucka eller stegport är en slags överbyggd kyrkogårdsgrind. Ofta var det trappor på båda sidor av porten, där dess underdel inte öppnades, utan stegs över, vilket gett konstruktionen dess namn.

söndag 6 december 2009

Övraby kyrka - med gamla romanska målningar


Övraby kyrka - norr om Ystad - från mitten av (?) 1100-talet har romanska målningar som är äldst i hela landet. Kyrkan kan vara en av de äldsta i Norden. Kyrkan har en takstol från romansk tid som ger en bild av hur en träkyrka sett ut. I absiden finns en majestätisk framställning av Kristus. Nedanför finns ett romanskt fönster med gestalter.