fredag 30 juli 2010

Viby kyrka utanför Kristianstad


Gustav Adolfs kyrka i Viby, utanför Kristianstad, är en medeltidskyrka (slutet 1100-talet) och namnet kommer sig av att talmannen i bondeståndet, Nils Svensson, i rojalistisk yra fick Gustav III:s nådiga tillstånd att Nils Svenssons hemförsamling skulle få uppkallas efter Sveriges nyfödde tronföljare - Gustav Adolf. Innan dess, fram till 1778, hette kyrkan Viby kyrka. Det mäktiga gråstenstornet tillkom 1784.

Ursprungligen hade kyrkan platt innertak av trä men under slutet av 1400-talet slogs valv i sten som dekorerades i den sk Everlövsmästarens stil. Dopfunten av medeltida ursprung har uttömningshål (piscina) tillhör Tynells Borrbygrupp. Den rikt snidade predikstolen är från 1600-talet.


Över altaruppsatsen ser man Carl XIs krönta namnskiffer som påminner oss om att det inte längre är den danske kungen, utan den svenske som var högsta världsliga överhet. Liknande finns i flera skånska kyrkor, bl a Rinkaby som ligger i närheten av Viby.


Notabelt är att denna lilla kyrka har två spelbara orglar, en från 1902 och en från 1974

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar