tisdag 14 september 2010

Barndop i Brågarps kyrka
I Staffanstorps kommun finns 11 kyrkor och i en av dem, Brågarps kyrka, döptes mitt barnbarn Tilda i söndags. Kyrkan är från 1100-talet och har föregåtts av en stavkyrka av trä på 1000-talet. Den är en av stiftets minsta och har idag 80 platser. En madonnabild från 1200-talet (ev 1400-talet) finns ovanför dopfunten.

Dop i Brågarps kyrka

Staffanstorps kommun har 11 kyrkor! En av dem heter Brågarp och är från 1100-talet och har troligen föregåtts av en stavkyrka av trä. Den är en av stiftets minsta kyrkor och har efter tillbyggnad nu 80 platser. Det är en fin gammal kyrka, bl a med en medeltida madonnabild över dopfunten (från 1200-talet ev 1400-talet). Här firade jag i söndags mitt barnbarn Tildas dop.

26 september - Dalby kyrka 950 år

Den 26 september firas att Dalby kyrka fyller 950 år. Nordens äldsta bevarade stenkyrka byggdes 1060 och jubiléet firas genom en mässa i kyrkan med musik och tal av biskopen. En ny bok - Dalby kyrka - en plats i historien ges ut med anledning av 950-årsjubiléet. Såväl klosterträdgården som kyrkan har fått sig en upprustning inför 26 september, enligt Sydsvenskan.
Se om kyrkan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalby_heligkorskyrka
http://medeltidakyrkoriskane.blogspot.com/search?updated-max=2010-01-03T09%3A16%3A00-08%3A00&max-results=29

Se om 26/9: http://www.svenskakyrkan.se/dalby/