tisdag 30 mars 2010

Hemsida och blogg om kyrkorna i Danmark

Fram till 1658 tillhörde Skåne Danmark, varför våra medeltida kyrkor under deras ca 900 år mestadels tillhört Danmark. Det finns alltså all anledning att intressera sig för kyrkorna i Danmark (totalt ca 2500). Innehållet i standardverket om danska kyrkor - Danmarks Kirker (Kyrkoverket) - håller på att läggas ut på nätet. Vilken utmaning! Kyrkoverket började komma ut 1927 och nya verk kommer fortlöpande ut med beräknad sluttid 2067! Verket omfattar 50 000 sidor!

Nationalmuséet i Köpenhamn har en hemsida om de danska kyrkorna, http://www.danmarkskirker.dk/. Medarbetarna som arbetar med Danmarks kirker har också en blogg, http://www.kirkeblog.natmus.dk/ där de löpande skriver om vad som händer kring Danmarks kyrkor.
Ta del av hemsida och blogg!

måndag 22 mars 2010

Kirkerummets forvandling - ny dansk skrift

Från min vän på Nationalmuseet i Köpenhamn fick jag idag en nyutkommen skrift: Kyrkorummets förvandling - själlandska landsortskyrkors inredning, från reformationen till slutet av 1800-talet. 108 sidor, rikt illustrerad och kan köpas på www.museumsbutikken.dk.
Skriften tar upp intressanta saker som t ex hur predikstolen har förflyttats runt i kyrkorna under århundrandena, liksom dopfuntarna.
Av min vän har jag också fått ett antal intressanta kyrkor på Själland och Bornholm att besöka: det får bli i sommar!