lördag 15 maj 2010

Mästerverk växer fram i Farstorps kyrka

Kristianstadsbladet rapporterade 30 april om att kyrkan i Farstorp (vid Hässleholm) är på väg att återfå sin forna glans. Fantastiska målningar växer fram av Everlövsmästaren när konservatorierna gnuggar bort smutsen med hjälp av gomma pane (gummibröd bestående av mjöl, vatten och kemikalier). Genom att man värmt kyrkan med hjälp av kamin har mycket smuts täckt målningarna, bl a i absiden, som nu tvättats bort, varvid målningarna framträder igen. I Farstorp finns tydliga likheter i formspråket, ornament och schabloner med målningarna som först upptäcktes i Everlövs kyrka vid Genarp, som fick ge namn åt den okände mästaren. Everlövsmästaren dekorerade ett 15-tal skånska kyrkor. Ofta var det förmögna herremän som bekostade både valvslagning och målningar, troligen är det dessa två män som är avbildade i Farstorps kyrka på triumfbågens västra sida.
Läs mer: http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/article861552/Masterverk-ateruppstar-i-Farstorp.html

Frågetecken kring Dalby kyrka

I Lunds universitets magasin nr 4/2010 berättas om en tvärvetenskaplig internationell konferens som ägde rum i april, Locus Celebris (Den berömda platsen), med syftet att forskarna ska få en bättre helhetsförståelse för Dalby med dess kyrka, kloster och gård. Dalby har varit ett kloster, ett maktcentrum och även ett biskopssäte under sex år men mycket är fortfarande okänt kring kyrkan och tillhörande klosterbyggnader. En fråga som diskuteras är bl a varför det under 1060-talet fanns två biskopssäten, Lund och Dalby, bara tio kilometer från varandra. Kanske handlade det om konkurrens, biskop Egino i Dalby var tysk och biskop Henrik i Lund var engelsman och tävlade om att sprida den kristna tron. I en annan teori utgår man från att biskop Egino var mer en kansler till den danske kungen. På denna tid stod kyrkan och makten nära varandra, berättar Jes Wienberg, professor i historisk arkeologi.
Läs mer: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12344&news_item=4937

söndag 2 maj 2010

"Grytprojektet" är på G

I torsdags träffades kyrkoherden i Knislinge församling, representanter från Länsstyrelsen, Regionmuséet samt jag från Region Skåne för att diskutera hur bl a Gryts kyrka men också kyrkorna i Knislinge, Hjärsås och Emmislöv samt Gumlösa kan bli än mer intressanta för besökare. Vi kom fram till många idéer och nu kommer församlingen med stöd från oss andra att skriva en ansökan till Länsstyrelsens landsbygdsutvecklingsprogram för att få resurser till projektet. Även Hembygdsföreningarna i Östra Göinge och Östra Göinge kommun samt Wanås vill vi ha med i projektet. Ska bli spännande!