onsdag 7 augusti 2013

Brunnby kyrka - Sveriges helgonrikaste!

I sommar var vi på besök i den vackra Kullabygden och det natursköna Kullens fyr. Ett besök, inkl guidning av två kunniga systrar i den vackra Brunnby kyrka, www.brunnbykyrka.se, hanns med. Sviten av senmedeltida kalkmålningar i mycket gott skick i 1100-talskyrkan var imponerande och systrarna berättade för mig om innehållet. Här finns kvinnliga helgon avbildade som t ex Apollonia med sin tång, flitigt anropad vid tandvärk, en vanlig plåga i gångna tider, Ursula med pilen som hunnerhövdingen genomborrade henne med eller Barbara med det fångtorn där hon inspärrats av sin egen far för sin tros skull. Även manliga helgon avbildas som Fransiscus av Assisi, Guds lille fattiga (jfr nuvarande påve!). De nordiska kungahelgonen S:t Knut, S:t Olof och S:t Erik finns också avbildade. Den tyskromerske kejsaren Henrik II (krönt till kejsare 1014) är också avbildad, vilket är unikt i Norden.

I informationen om kyrkan frågar man sig vem som står bakom dessa bilder (från ca 1475) och svaret är att de är kopplade till närliggande Krapperups gods och närmare bestämt fru Barbara Brahe som 1475 gjort en pilgrimsresa till Rom för att få avlatsförmåner till kyrkan. Barbara Brahe ville ha en union mellan bl a Sverige och Danmark för att undvika de långvariga krigen och hon såg samhörigheten mellan kyrkan och staten och ville genom bilderna i kyrkan medverka till att en union bildades (en predikan i bild).

På den fina predikstolen från 1623 sitter Christian IV:s namnchiffer. Även det svenska riksvapnet med Carl X1:s initialer visar att Skåne blev svenskt 1658.

En Mariastaty i naturlig storlek står framme vid altaret. Statyn har tidigare stått i Arilds kapell.

Systrarna berättade att många aktiviteter äger rum i kyrkan som t ex musikarrangemang vilka är välbesökta.

Ett besök på Kullahalvön bör inkludera ett besök i denna helgonrika kyrka!

tisdag 25 juni 2013

Dödens port vid Lyngsjö kyrka

Idag besökte jag åter Lyngsjö kyrka för att beskåda Dödens port, dvs den dörr vid norra koret som dödsdömda fick gå ut igenom för att ta sig till galgbacken 800 meter därifrån, där döden väntade. Porten är igenmurad men syns tydligt! Jag körde också på Lyngsjö bygata, bl a på den fina bron över Vramsån. Tyvärr är husen i det som en gång var Lyngsjös historiska centrum schabbiga och nedgångna. Ingen trevlig syn.

onsdag 29 maj 2013

Nu hoppas jag snart komma igång med min blogg igen efter ett långt uppehåll.