söndag 8 augusti 2010

Busiga kyrkmöss


Vid en resa nyligen besökte jag bl a Arboga och Heliga Trefaldighetskyrkan där som blev klar på 1300-talet. Där prövade församlingen ett intressant grepp för att få barnen att upptäcka kyrkans många fina skatter och föremål. Man hade placerat ut kyrkmöss på olika ställen i kyrkan som barnen skulle upptäcka och samtidigt som de letade fick de mycket kunskap och information om t ex dopfunten, altaret, predikstolen mm. Ett bra sätt att sprida kunskap till de unga om kyrkan som kulturarv. Metoden går att utveckla så att även vuxna lättare får möjlighet att ta till sig vårt gemensamma kulturarv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar