onsdag 21 juli 2010

Hällristningarna i Frännarp
I förrgår besökte jag hällristningarna i Frännarp som ligger ganska nära Gryts kyrka, norr om Wanås i nordöstra Skåne. De är från bronsåldern, ca år 1800 före Kristus och är relativt väl bevarade, trots att restaureringen som gjordes 1994 till stor del försvunnit. Man skymtar dock hjul och vagnar och andra föremål och Länsstyrelsen har satt upp informationstavlor på platsen. Det är smala och krokiga vägar med dålig skyltning som tar en dit. Kristianstadsbladet hade en artikel i ämnet i slutet av juni och en upprustning av platsen är utlovad, se http://www.kristianstadsbladet.se/ostragoinge/article952391/Haumlllristningarna-bleknar.html
En trevlig rundtur i dessa delar av Skåne är besök här tillsammans med besök på Wanås och dess skulpturpark, Gryts kyrka samt Gumlösa kyrka, nordens äldsta tegelstenskyrka. Även Norra Sandby med sin kungsgård och kyrkan med en infälld gravsten av en Reinholt von Boyneburg, död 1601, är värd ett besök (se bild).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar