tisdag 14 september 2010

Barndop i Brågarps kyrka
I Staffanstorps kommun finns 11 kyrkor och i en av dem, Brågarps kyrka, döptes mitt barnbarn Tilda i söndags. Kyrkan är från 1100-talet och har föregåtts av en stavkyrka av trä på 1000-talet. Den är en av stiftets minsta och har idag 80 platser. En madonnabild från 1200-talet (ev 1400-talet) finns ovanför dopfunten.

Dop i Brågarps kyrka

Staffanstorps kommun har 11 kyrkor! En av dem heter Brågarp och är från 1100-talet och har troligen föregåtts av en stavkyrka av trä. Den är en av stiftets minsta kyrkor och har efter tillbyggnad nu 80 platser. Det är en fin gammal kyrka, bl a med en medeltida madonnabild över dopfunten (från 1200-talet ev 1400-talet). Här firade jag i söndags mitt barnbarn Tildas dop.

26 september - Dalby kyrka 950 år

Den 26 september firas att Dalby kyrka fyller 950 år. Nordens äldsta bevarade stenkyrka byggdes 1060 och jubiléet firas genom en mässa i kyrkan med musik och tal av biskopen. En ny bok - Dalby kyrka - en plats i historien ges ut med anledning av 950-årsjubiléet. Såväl klosterträdgården som kyrkan har fått sig en upprustning inför 26 september, enligt Sydsvenskan.
Se om kyrkan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalby_heligkorskyrka
http://medeltidakyrkoriskane.blogspot.com/search?updated-max=2010-01-03T09%3A16%3A00-08%3A00&max-results=29

Se om 26/9: http://www.svenskakyrkan.se/dalby/

måndag 16 augusti 2010

Domkyrkocentrum i Lund är på gång

Nu är grunden lagd till nya Domkyrkoforumet i Lund, som nästa år blir besökscentrum för vår magnifika katedral.
Se http://domkyrkoforum.wordpress.com/2010/08/16/domkyrkoforum-just-nu/

söndag 8 augusti 2010

Några medeltida kyrkor uppåt landetPå en resa i sommar besökte jag några intressanta medeltida kyrkor: Varnhems klosterkyrka utanför Skara, Skara domkyrka, S:t Nicolai kyrka i Örebro samt Strängnäs Domkyrka. Några notiser från besöken:
Varnhem: Klosterkyrka till cisterciensernas kloster som låg här mellan 1100-talet och 1500-talet. Jämför Herrevadskloster i Skåne, vårt enda cistercienserkloster. Det rekonstruerade klosterområdet ger en ganska god bild över hur klostret en gång såg ut. Själva kyrkan är stor och vacker och här är bl a Birger Jarl begravd och hans ansikte framträder också i sten överst på en av kyrkans kolonner.
Skara: Domkyrka i Sverigens äldsta stift. Här fanns en kyrka redan på 1000-talet. Gotisk byggnadsstil. Intressant krypta från medeltiden som upptäcktes 1949 (gömd i 700 år!). Fina stenrelieftavlor från 1100-talet. Fantastiska glasmosaikfönster av Bo Beskow som visar Bibelns alla berättelser.
S:t Nicolai kyrka i Örebro: här begravdes Engelbrekt 1436 och här utsågs Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare 1810 (200 årsfirande i Örebro!). Kyrkan är ursprungligen från 1300-talet och har både romanska och gotiska stildrag.
Strängnäs Domkyrka: en stor kyrka som ligger uppe på en kulle och som har ett imponerande stort och högt torn. Kyrkan är omgiven av många gamla fina byggnader som idag används för utbildningsändamål. Kyrkan var stängd vid mitt besök så jag har ingen information om kyrkans innehåll.
Se bilder uppifrån: Strängnäs, Skara med sina glasmosaikfönster och Varnhems klosterkyrka.

Busiga kyrkmöss


Vid en resa nyligen besökte jag bl a Arboga och Heliga Trefaldighetskyrkan där som blev klar på 1300-talet. Där prövade församlingen ett intressant grepp för att få barnen att upptäcka kyrkans många fina skatter och föremål. Man hade placerat ut kyrkmöss på olika ställen i kyrkan som barnen skulle upptäcka och samtidigt som de letade fick de mycket kunskap och information om t ex dopfunten, altaret, predikstolen mm. Ett bra sätt att sprida kunskap till de unga om kyrkan som kulturarv. Metoden går att utveckla så att även vuxna lättare får möjlighet att ta till sig vårt gemensamma kulturarv!

fredag 30 juli 2010

Sankt Petri-kyrka i Klippan (invigd 1966)


Även om inte Sankt Petri kyrka i Klippan är en medeltida kyrka (färdig 1966) så är den en fantastisk arkitektonisk skapelse, precis som dåtidens kyrkor för sin tid var mästerverk. Arkitekten Sigurd Lewerentz var 77 år när han ombads skapa kyrkan och föutom att rita kyrkan, deltog han i utformningen av hela anläggningen.

Kyrkorummet är uppbyggt enligt det centrala kyrkorummets idé. Kvadratiskt 18x18 meter. Höjden är 6 meter i öster och 5 meter i väster. Konstruktionen vilar på ett järnkors centralt placerad i kyrkorummet. Murarna består av hårdbränt, mörkt Helsingborgstegel och ljusinsläpp och belysning i kyrkan är sparsamma.


Det är inte helt enkelt att hitta ingången till kyrkan och det är medvetet då porten till Guds rike ska vara svår att finna. Dopfunten består av en vit mussla från Indiska oceanen och dopplatsen som är speciell finns vid kyrkans ingång. Predikstol och altare bildar en enhet och det finns en biskopsstol beläget bakom altaret som är unik liksom prästbänken som har en urkristen bakgrund från 200-talet. Klocktornet har fyra klockor.


Det är en upplevelse att besöka den nutida kyrkan som en relief till alla Skånes medeltida kyrkor. Se http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=358994

Norra Åsums kyrka, ofta besökt av mig och min fru


Norra Åsums kyrka, som tillhör Heliga Trefaldighets församling i Kristianstad, besöker jag ofta tillsammans med min fru (se bilden), då hennes föräldrar är begravda på kyrkogården här. Det är en klassisk medeltida kyrka med vapenhus, torn, långhus, kor och absid och att den dessutom nyligen är nykalkad och kritvit gör den till en av mina favoritkyrkor. Jag har beskrivit kyrkan tidigare i mitt första blogginlägg, http://medeltidakyrkoriskane.blogspot.com/2009/08/romanska-kyrkor-i-skane-historiska.html

Viby kyrka utanför Kristianstad


Gustav Adolfs kyrka i Viby, utanför Kristianstad, är en medeltidskyrka (slutet 1100-talet) och namnet kommer sig av att talmannen i bondeståndet, Nils Svensson, i rojalistisk yra fick Gustav III:s nådiga tillstånd att Nils Svenssons hemförsamling skulle få uppkallas efter Sveriges nyfödde tronföljare - Gustav Adolf. Innan dess, fram till 1778, hette kyrkan Viby kyrka. Det mäktiga gråstenstornet tillkom 1784.

Ursprungligen hade kyrkan platt innertak av trä men under slutet av 1400-talet slogs valv i sten som dekorerades i den sk Everlövsmästarens stil. Dopfunten av medeltida ursprung har uttömningshål (piscina) tillhör Tynells Borrbygrupp. Den rikt snidade predikstolen är från 1600-talet.


Över altaruppsatsen ser man Carl XIs krönta namnskiffer som påminner oss om att det inte längre är den danske kungen, utan den svenske som var högsta världsliga överhet. Liknande finns i flera skånska kyrkor, bl a Rinkaby som ligger i närheten av Viby.


Notabelt är att denna lilla kyrka har två spelbara orglar, en från 1902 och en från 1974

onsdag 21 juli 2010

Gumlösa kyrka, nordens äldsta tegelbyggnad
Gumlösa 1100-talskyrka, invigd 1192, mellan Knislinge och Hässleholm, är Sveriges äldsta absolut daterade tegelbyggnad och härigenom har den fått en särskilt stor konsthistorisk betydelse. Kyrkan är ett betydande byggnadsminnesmärke som har kvar sin grundkaraktär, sina arkitektoniska linjers renhet och det äkta historiska konstverkets harmoniska enhet (enl Martin Weibull).
Biskopen Absalon (Skånes byggherre) byggde också Sorö kloster och kyrka på Själland som har likheter med Gumlösa. Gumlösa har varit en försvarsanläggning vid övergångsstället över Almaån, endast några mil från den oroliga gränsen mot Sverige. Kyrkan har brunnit och renoverats i olika omgångar under tidens lopp.
I kyrkan finns en tavla som beskriver exakt hur det gick till vid invigningen 1192 (pompa och ståt!). Dopfunten från 1100-talet är gjord av Tove Stenmästare.
Kyrkan ligger mycket vackert i anslutning till godset Sinclairholm och har inom parentes en utmärkt anläggning som på olika språk berättar om kyrkan.

Hällristningarna i Frännarp
I förrgår besökte jag hällristningarna i Frännarp som ligger ganska nära Gryts kyrka, norr om Wanås i nordöstra Skåne. De är från bronsåldern, ca år 1800 före Kristus och är relativt väl bevarade, trots att restaureringen som gjordes 1994 till stor del försvunnit. Man skymtar dock hjul och vagnar och andra föremål och Länsstyrelsen har satt upp informationstavlor på platsen. Det är smala och krokiga vägar med dålig skyltning som tar en dit. Kristianstadsbladet hade en artikel i ämnet i slutet av juni och en upprustning av platsen är utlovad, se http://www.kristianstadsbladet.se/ostragoinge/article952391/Haumlllristningarna-bleknar.html
En trevlig rundtur i dessa delar av Skåne är besök här tillsammans med besök på Wanås och dess skulpturpark, Gryts kyrka samt Gumlösa kyrka, nordens äldsta tegelstenskyrka. Även Norra Sandby med sin kungsgård och kyrkan med en infälld gravsten av en Reinholt von Boyneburg, död 1601, är värd ett besök (se bild).

lördag 17 juli 2010

Besök Lunds domkyrka i sommar!


Nu i semestertider är det läge att besöka olika sevärdheter i Skåne och då är Lunds domkyrka en höjdpunkt. När man närmar sig Lund är det första man ser av staden de två kyrktornen (man ser nog också sjukhuskolossen!), som avtecknar sina 55 meter mot horisonten. Domkyrkan är ett av Skånes mest populära besöksmål där man lätt kan slinka in för en stunds ro för själen och för att uppleva domens storhet och skönhet. Det var kung Knut den helige som omkring år 1080 startade byggandet av en biskopskyrka. Då domkyrkan invigdes 1145 hade Lund redan varit biskopssäte i 40 år och var det kyrkliga maktcentret i hela Norden. Genom århundraden har kyrkobyggnaden växt och förändrats efter nya ideal, bränder och restaureringar. Den storslagna kyrkan är Nordens främsta exempel på romansk byggnadsstil och dess interiör pryds bl a av vackra sakrala glasmålningar och en enastående predikstol från sent 1500-tal.


Besök gärna kyrkans äldsta del, kryptan, och ta del av legenden om jätten Finn och hans koppling till byggnaden. En av kyrkans mest populära sevärdheter är det astronomiska uret från 1400-talet, med dess magnifika kalender (nyrenoverat!). Varje dag spelar uret "In dulci jubilo" och då träder de tre vice männen fram till Maria och Jesusbarnet med sina gåvor.


Domen är öppen må-fre 08-18, lördag 0930-17 och söndag 0930-18.Nästa år invigs det nya Domkyrkoforum, som bl a blir ett besökscentrum för Lunds domkyrka. http://domkyrkoforum.wordpress.com/

söndag 4 juli 2010

Åhus kyrka har utställning i sommar


I Åhusförsamlings nya utställningslokal i glas, placerad bakom muséet på torget, in mot kyrkan, visas i sommar en liten fin utställning "Skärvor från Åhus kyrka". Den ger bilder av tidens gång i kyrkan med hantverkare som ritat in sina namn i bjälkarna, hur kyrkklockorna manuellt trampas igång mm. Besök utställningen i sommar tillsammans med inköp av Ottos glass på torget!

Gärdslösa kyrka på Öland


I midsommarhelgen var jag på Öland och passerade Gärdslösa kyrka som enligt traditionen invigdes 1138 och är Ölands mest sevärda medeltidskyrka. Då våra Östersjökuster under 1100- och 1200-talen härjades av hedniska vikingar från andra sidan havet, har kyrkorna blivit påbyggda för försvarets tjänst. Kyrkan är rikt utsmyckad med kalkmålningar från fyra århundranden - 1200-talet, 1400-talet, 1500-talet och 1600-talet. Altaruppsatsen är från 1764-66 och predikstolen från 1666. Kyrkogårdens kalkstensmur har små - om lusthus påminnande portar, sk stigluckor som tillkom på 1700-talet.

onsdag 9 juni 2010

Besök sommaröppna kyrkor!

Dags att besöka kyrkor i sommar! Här är ett urval sevärda öppna medeltidskyrkor och några dessutom med visningar och servering. I tidningen "Sommarkyrkoguiden" som finns i kyrkorna kan du se öppettider mm.

Brunnby kyrka på Kullahalvön med fina kalkmålningar, Mariaskulptur mm
Brönnestad kyrka i nordöstra Skåne med berömda kalkmålningar
Dalby Heligkorskyrka vid Lund - Nordens äldsta stenkyrka från 1060
St Gertruds kyrka i Falsterbo från 1200-talet
St Olofs kyrka i Skanör med vackert kor från 1400-talet
Farstorps kyrka mellan Bjärnum och Hästveda med takmålningar av Everlövsmästaren (nyrestaurerad!)
Finja Kyrka vid Hässleholm från 1130 med kalkmålningar
Gualövs kyrka öster om Kristianstad med kalkmålningar och medeltida altarskåp
Raus kyrka söder om Helsingborg, vackert belägen vid Råån
Höörs kyrka med fin dopfunt
St Petri kyrka i Klippan - modern kyrkobyggnad (1966), ritad av Sigurd Lewerenz
Lyngsjö kyrka, söder om Kristianstad: Dopfunten är mycket intressant
St Olofs kyrka på Österlen. Pilgrimskyrka med Olofsbild med yxa från 1500-talet
Tryde kyrka vid Tomelilla med den världsberömda dopfunten
Valleberga kyrka öster om Ystad - rundkyrka!

Gör kyrkobesök i sommar och hämta in kunskaper om vårt fantastiska kulturarv!

lördag 15 maj 2010

Mästerverk växer fram i Farstorps kyrka

Kristianstadsbladet rapporterade 30 april om att kyrkan i Farstorp (vid Hässleholm) är på väg att återfå sin forna glans. Fantastiska målningar växer fram av Everlövsmästaren när konservatorierna gnuggar bort smutsen med hjälp av gomma pane (gummibröd bestående av mjöl, vatten och kemikalier). Genom att man värmt kyrkan med hjälp av kamin har mycket smuts täckt målningarna, bl a i absiden, som nu tvättats bort, varvid målningarna framträder igen. I Farstorp finns tydliga likheter i formspråket, ornament och schabloner med målningarna som först upptäcktes i Everlövs kyrka vid Genarp, som fick ge namn åt den okände mästaren. Everlövsmästaren dekorerade ett 15-tal skånska kyrkor. Ofta var det förmögna herremän som bekostade både valvslagning och målningar, troligen är det dessa två män som är avbildade i Farstorps kyrka på triumfbågens västra sida.
Läs mer: http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/article861552/Masterverk-ateruppstar-i-Farstorp.html

Frågetecken kring Dalby kyrka

I Lunds universitets magasin nr 4/2010 berättas om en tvärvetenskaplig internationell konferens som ägde rum i april, Locus Celebris (Den berömda platsen), med syftet att forskarna ska få en bättre helhetsförståelse för Dalby med dess kyrka, kloster och gård. Dalby har varit ett kloster, ett maktcentrum och även ett biskopssäte under sex år men mycket är fortfarande okänt kring kyrkan och tillhörande klosterbyggnader. En fråga som diskuteras är bl a varför det under 1060-talet fanns två biskopssäten, Lund och Dalby, bara tio kilometer från varandra. Kanske handlade det om konkurrens, biskop Egino i Dalby var tysk och biskop Henrik i Lund var engelsman och tävlade om att sprida den kristna tron. I en annan teori utgår man från att biskop Egino var mer en kansler till den danske kungen. På denna tid stod kyrkan och makten nära varandra, berättar Jes Wienberg, professor i historisk arkeologi.
Läs mer: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12344&news_item=4937

söndag 2 maj 2010

"Grytprojektet" är på G

I torsdags träffades kyrkoherden i Knislinge församling, representanter från Länsstyrelsen, Regionmuséet samt jag från Region Skåne för att diskutera hur bl a Gryts kyrka men också kyrkorna i Knislinge, Hjärsås och Emmislöv samt Gumlösa kan bli än mer intressanta för besökare. Vi kom fram till många idéer och nu kommer församlingen med stöd från oss andra att skriva en ansökan till Länsstyrelsens landsbygdsutvecklingsprogram för att få resurser till projektet. Även Hembygdsföreningarna i Östra Göinge och Östra Göinge kommun samt Wanås vill vi ha med i projektet. Ska bli spännande!

tisdag 6 april 2010

Astronomiska uret i Lund är nyrenoverat

Det astronomiska uret i Lunds domkyrka, vars äldsta delar är från 1420-talet, är nu nyrenoverat och invigs 28 april. Renoveringen har kostat 8 miljoner kronor. Förra gången uret helrenoverades var 1923 då uret mest var en skrothög. Läs mer på http://www.lundsdomkyrka.org/verksamhet/091006.shtml

Everöds kyrka med altartavla från 1500-taletEveröds kyrka, söder om Kristianstad, av tuktad gråsten är byggd under andra hälften av 1100-talet. De romanska målningarna dateras till tiden 1200-1225. Bänkinredning och predikstol är från början av 1600-talet. Altartavlan är mittpartiet av ett altarskåp som i början av 1500-talet troligen snidats av en nederländsk mästare. Den åttakantiga dopfunten av trä dateras till 1661. Bildfälten på dopfunten framställer bibliska scener som har samband med dopet.

tisdag 30 mars 2010

Hemsida och blogg om kyrkorna i Danmark

Fram till 1658 tillhörde Skåne Danmark, varför våra medeltida kyrkor under deras ca 900 år mestadels tillhört Danmark. Det finns alltså all anledning att intressera sig för kyrkorna i Danmark (totalt ca 2500). Innehållet i standardverket om danska kyrkor - Danmarks Kirker (Kyrkoverket) - håller på att läggas ut på nätet. Vilken utmaning! Kyrkoverket började komma ut 1927 och nya verk kommer fortlöpande ut med beräknad sluttid 2067! Verket omfattar 50 000 sidor!

Nationalmuséet i Köpenhamn har en hemsida om de danska kyrkorna, http://www.danmarkskirker.dk/. Medarbetarna som arbetar med Danmarks kirker har också en blogg, http://www.kirkeblog.natmus.dk/ där de löpande skriver om vad som händer kring Danmarks kyrkor.
Ta del av hemsida och blogg!

måndag 22 mars 2010

Kirkerummets forvandling - ny dansk skrift

Från min vän på Nationalmuseet i Köpenhamn fick jag idag en nyutkommen skrift: Kyrkorummets förvandling - själlandska landsortskyrkors inredning, från reformationen till slutet av 1800-talet. 108 sidor, rikt illustrerad och kan köpas på www.museumsbutikken.dk.
Skriften tar upp intressanta saker som t ex hur predikstolen har förflyttats runt i kyrkorna under århundrandena, liksom dopfuntarna.
Av min vän har jag också fått ett antal intressanta kyrkor på Själland och Bornholm att besöka: det får bli i sommar!

måndag 22 februari 2010

Medeltidens bildvärld - konst från medeltiden

Jag har hittat en fantastisk sight: Medeltidens bildvärld - konst från medeltiden. Bilddatabasen innehåller omkring 19 000 fotografier av 4142 konstföremål från hela landet. Dessa omfattar altarskåp, träskulptur, dopfuntar och kalkmålningar. Databasen är ett nationellt uppslagsverk över de bäst bevarade föremålen i våra kyrkor och muséer.

Slår man på konstföremålen i Skåne (databasen är sökbar utifrån bl a län) får man fram bilder på föremålen från flertalet av våra medeltida kyrkor.

Det vore roligt om Historiska muséet i Lund kunde visa förstorade bilder på några av de mest intressanta föremålen, t ex dopfuntarna i Tryde eller Lyngsjö.

Länken för att komma till sighten är: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/default.asp

lördag 13 februari 2010

Vankiva kyrka restaureras

I dagens Kristianstadsblad, http://www.kristianstadsbladet.se/article/20100213/HASSLEHOLM/702139782/1020/&/Vankiva-kyrka-blir-som-forr, finns en artikel om restaurering av Vankivas kyrka (vid Hässleholm) som är från slutet av 1100-talet. Taket ska målas om och väggarna putsas mm och jobbet ska vara klart till påsk. Glädjande att våra gamla kyrkor underhålls och bevaras!

Boken 50 kyrkor i Kristianstadsbygden samt Gryts kyrka

Nu arbetar Regionmuséet i Kristianstad med en revidering av den 30 år gamla boken 50 kyrkor i Kristianstadsbygden. Ett antal församlingar har förklarat sig intresserade av att köpa ett antal böcker (beroende på pris) och muséet har förklarat sig beredda att svara för produktionskostnaden. Glädjande besked och när boken blir klar blir den säkert en bra marknadsförare av våra fina medeltida kyrkor i bygden.

Staffan Fredin, kyrkoherde i Knislinge, Gryt och Kviinge och jag har tagit initiativ till ett pilotprojekt för att turistiskt och på andra sätt marknadsföra våra medeltida kyrkor och har nu fått med oss bl a regionmuséet och Länsstyrelsen på en första diskussion kring frågan. I april/maj startar processen som jag hoppas mycket på.

torsdag 28 januari 2010

Kiaby kyrka är en tegelkyrka med intressanta inventarier


Kiaby kyrka, öster om Kristianstad, är en tegelkyrka som uppfördes vid 1200-talets mitt. Under 1400-talets senare del försågs kyrkan med ett stjärnvalv och då tillkom också kalkmålningarna. Då byggdes tornet också till. I koret finns målningar som gestaltar Maria bebådelse, Jesu korsfästelse, gravläggning, uppståndelse samt himmelsfärd. Målningen med kristi himmelsfärd upptar nästan hela norra korväggen .

Ett krucifix från kyrkans byggnadstid hänger i triumfbågen. Kristusfiguren är utrustad med en krona av koppar och sandaler av silver. Dopfunten av sandsten är samtida med kyrkan.
Altarskåpet är ett nordtyskt arbete från omkring år 1500.

söndag 24 januari 2010

Gualövs kyrka med fina kalkmålningar


Gualövs kyrka mellan Kristianstad och Bromölla stod klar 1190 är byggd i gråsten och helgad åt S:t Lars. Kyrkan saknar torn men har i gengäld en klockstapel från 1700-talet. Målningar av fördömda själar på väg till helvetet, nordiska skyddshelgon och livets hjul pryder taket i kyrkan. Målningarna är från 1100-talet och 1400-talet. Jag läser i Kristianstadsbladet att församlingen nu vill ha medel från stiftet för att kunna rengöra målningarna så de framträder bättre. 1952 upptäcktes en relikgömma i altaret som ska ha tillkommit vid kyrkans invigning. På historiska muséet i Lund finns bl a en kalvariegrupp från 1200-talet som kommer från Gualövs kyrka.

söndag 17 januari 2010

Boktips

I dagarna har jag köpt några böcker med koppling till medeltida kyrkor som jag vill tipsa om.

GOTIK - Arkitektur, Skulptur, Måleri och som handlar om gotikens utveckling i hela dess mångfald från starten i Frankrike 1140. Boken är utgiven i massupplaga på utgiven på tyska Tandems förlag. Jag köpte den igår på Akademibokhandeln i Malmö för 69 kr! De romanska kyrkorna utvecklades efterhand utifrån gotikens arkitektur vilket man kan följa i denna bok som i ord och bild bland annat beskriver de magnifika katedralerna i Europa som Köln, Reims, Notre Dame i Paris med flera.

Romanik - Arkitektur, Skulptur, Måleri och som handlar om den romanska tiden från år 1000 och framåt under medeltiden. Samma förlag och samma pris! Den tjocka boken tar upp romansk arkitektur i Italien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Storbritannien och Skandinavien. Jo, Lunds Domkyrka finns med liksom dess föregångare i Speyer samt kyrkor och katedraler från tidig medeltid runt om i Europa. Mycket intressant bok som i första kapitlet behandlar den romanska kyrkoarkitekturen.

Skånska kyrkor - en bok som Skånes hembygdsförbund (http://www.skaneshembygdsforbund.se/) gav ut som årsbok 1997 (vet inte om den finns att beställa där längre; annars finns den kanske på antikvariat). Här ges en bred presentation av de skånska kyrkorna, från de äldsta spåren av stavkyrkor på 1000-talet fram till våra dagars stadsdelskyrkor av prefabricerade betongelement. En mycket givande bok, tycker jag.

Skånska kloster - också utgiven som årsbok 1987/88 av Skånes hembygdsförbund. I denna bok presenteras alla i landskapet verksamma ordnar och en heltäckande sammanställning av klostren i det Skåne som genom sina lundensiska ärkebiskopar utgjorde en andlig och politisk tyngdpunkt i det medeltida Norden. Det finns ett nära samband mellan de medeltida kyrkorna och klostren som det är spännande att lära sig mer om!

torsdag 14 januari 2010

Lunds Domkyrka finns på YouTube


Visste du att Lunds Domkyrka finns på YouTube? Jo, faktiskt, där samlas filmer med koppling till Domkyrkan och församlingens verksamhet. Där finns bl a flera filmer om pågående renovering av det astronomiska uret. Adressen är: www.youtube.se/lundsdomkyrka. Den 28 januari startar en föreläsningsserie om Domkyrkans historia, förlagd till dagtid i Lund. Jag har föreslagit Domkyrkan att de lägger ut föreläsningarna på YouTube så fler kan ta del av dem. De har svarat att de ska undersöka möjligheterna.

Bilden är från år 1900 (Riksantikvarieämbetet)

tisdag 5 januari 2010

Radio Kristianstad idag om Gryts kyrka mm

Idag var det ett mycket intressant program på Radio Kristianstad om hoten mot Skånes medeltida kyrkor. Gryts kyrka i Östra Göinge kommun (http://medeltidakyrkoriskane.blogspot.com/2009/12/gryts-kyrka-en-patronatkyrka-till-wanas.html) utgjorde exempel och kyrkoherden Staffan Fredin hade bra tankar om hur kyrkan kunde nå fler människor, trots att urbaniseringen och det minskade medlemsantalet i kyrkan hotar bevarandet av denna fina landsbygdskyrka. Aina Mandahl på Lunds stift kommenterade inslaget och såg inget omedelbart hot mot de skånska kyrkorna; däremot ett problem att underhålla kyrkorna interiört. Lyssna på inslaget på följande länkar:
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2137883&BroadcastDate=&IsBlock=
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2138349&BroadcastDate=&IsBlock=

måndag 4 januari 2010

Vill församlingarna bidra till att 50 kyrkor i Kristianstadsbygden kommer ut i nyutgåva?

I helgen har jag skrivit till sju församlingar i Kristianstad och Östra Göinge om intresset av att producera en nyutgåva av boken 50 kyrkor i Kristianstadsbygden som utkom 1979. Detta mail har församlingarna i Kristianstad (Heliga Trefaldighet), Degeberga, Köpinge, Everöd, Vä, Åhus och Knislinge nu fått. Vi får se vad de svarar!

"1979 gav Turistnämnden i Kristianstad ut en bok som hette: Vägvisare till 50 kyrkor i Kristianstadsbygden. En mycket fin bok skriven av Thorsten Andersson och Gunnar Lindbom med foto av Bo-Ingvar Jönsson och Erik Karlsson.

Boken beskriver i ord och bild 50 intressanta kyrkor i Kristianstadsbygden och är av stort kulturhistoriskt och även turistiskt värde. Knislinge och Gryts kyrkor finns med.

Jag har varit i kontakt med Eva Berglund, turistchef i Kristianstad, som säger att man därifrån inte har möjlighet att göra ett nytryck av boken. Däremot säger Barbro Mellander, museichef att regionmuséet är intressserat av att producera en nyutgåva under förutsättning att finansiering kan ske.

Själv är jag intresserad av Skånes medeltida kyrkor, se min blogg www.medeltidakyrkoriskane.blogspot.com och vill gärna medverka till att boken kommer i ett nytryck. Jag vet att många människor i Skåne, i närregionen, bl a Danmark är intresserade av våra fina medeltida kyrkor och då kan boken ge en bra vägledning.

Min fråga är om församlingen är intresserade av att medverka finansiellt till att regionmuséet kan producera en nyutgåva av 50 kyrkor i Kristianstadsbygden. Om intresse finns i er församling och några ytterligare församlingar kan muséet återkomma med en närmare "prislapp" på vad produktionen kan kosta."

söndag 3 januari 2010

Ny bok/avhandling om medeltida kyrkor i Skandinavien

En ny avhandling har i december lagts fram vid Lunds universitet. Författaren heter Ing-Marie Nilsson och boken - Mellan makten och himmelriket - som går att beställa på www.arkeologibocker.se behandlar medeltida kyrkor i Skandinavien med fokus på bl a kyrkorna i Halland. Så här beskrivs boken på förlaget:

I nästan tusen år har kyrkorna varit en del av den kulturmiljö som omger oss. Kyrkorna rymmer kunskap om förflutna landskap, om människors levnadsförhållanden och trosföreställningar, och om hur samhället en gång var organiserat. Forskningen om medeltida kyrkor är sedan länge inte enbart ett studium av byggnaderna i sig. Denna bok syftar till att bredda frågeställningarna kring medeltida kyrkor i Skandinavien. För att ge perspektiv på detta ämne innehåller boken också en fördjupad studie av de medeltida kyrkobyggnaderna i Halland, vilka utgör ett intressant men relativt försummat källmaterial. (Tryckår: 2009 Hårdband, illustrerad i färg och s/v, 499 s.ISSN 1653-1183ISBN 978-91-89578-32-6)