söndag 26 juli 2009

Presentation av min blogg


(Vä kyrka strax söder om Kristianstad - en klenod bland de skånska medeltida kyrkorna)

Jag som startar denna blogg har sedan länge intresserat mig för Skånes många medeltida kyrkor. Jag har besökt ett antal, jag har kort beskrivit utifrån tillgängliga uppgifter de mest intressanta (huvudkälla är boken Lunds stift i ord och bild från 1947) och jag fotograferar löpande kyrkorna. Som alla vet är det ett problem att besöka kyrkorna då de ofta är låsta. Det är för mig ett långsiktigt projekt att dokumentera landskapets kulturarv i form av de många kyrkorna och jag har inga andra ambitioner med det än rent intresse. Dock tror jag det ur turistintresse - för såväl skåningar som för danskar - vore av intresse om de mest sevärda kyrkorna presenterades i någon form av publikation.

Jag intresserar mig för kyrkorna av främst ett kulturarvsperspektiv då jag inte är troende. Kyrkorna och deras föremål rymmer så mycket av arkitektoniskt och konsthistoriskt intresse samtidigt som de rymmer så mycket av den historia från 1000-talet och framåt som vi alla är en del av. Betänk att många av de vita byggnaderna i landskapet har stått där i ca 900 år och tjänat människorna med information, ceremonier i livets alla skeden mm. Under merparten av denna tid var Skåne en del av Danmark (till 1658).


Lunds domkyrka är ju klenoden bland de medeltida kyrkorna men såväl Dalby som Vä (bilden ovan) är utmärkta exempel på de romanska kyrkorna från denna tid. Jag uppdaterar löpande och i mån av tid min blogg med fotografier och text över Skånes kyrkor.