måndag 16 augusti 2010

Domkyrkocentrum i Lund är på gång

Nu är grunden lagd till nya Domkyrkoforumet i Lund, som nästa år blir besökscentrum för vår magnifika katedral.
Se http://domkyrkoforum.wordpress.com/2010/08/16/domkyrkoforum-just-nu/

söndag 8 augusti 2010

Några medeltida kyrkor uppåt landetPå en resa i sommar besökte jag några intressanta medeltida kyrkor: Varnhems klosterkyrka utanför Skara, Skara domkyrka, S:t Nicolai kyrka i Örebro samt Strängnäs Domkyrka. Några notiser från besöken:
Varnhem: Klosterkyrka till cisterciensernas kloster som låg här mellan 1100-talet och 1500-talet. Jämför Herrevadskloster i Skåne, vårt enda cistercienserkloster. Det rekonstruerade klosterområdet ger en ganska god bild över hur klostret en gång såg ut. Själva kyrkan är stor och vacker och här är bl a Birger Jarl begravd och hans ansikte framträder också i sten överst på en av kyrkans kolonner.
Skara: Domkyrka i Sverigens äldsta stift. Här fanns en kyrka redan på 1000-talet. Gotisk byggnadsstil. Intressant krypta från medeltiden som upptäcktes 1949 (gömd i 700 år!). Fina stenrelieftavlor från 1100-talet. Fantastiska glasmosaikfönster av Bo Beskow som visar Bibelns alla berättelser.
S:t Nicolai kyrka i Örebro: här begravdes Engelbrekt 1436 och här utsågs Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare 1810 (200 årsfirande i Örebro!). Kyrkan är ursprungligen från 1300-talet och har både romanska och gotiska stildrag.
Strängnäs Domkyrka: en stor kyrka som ligger uppe på en kulle och som har ett imponerande stort och högt torn. Kyrkan är omgiven av många gamla fina byggnader som idag används för utbildningsändamål. Kyrkan var stängd vid mitt besök så jag har ingen information om kyrkans innehåll.
Se bilder uppifrån: Strängnäs, Skara med sina glasmosaikfönster och Varnhems klosterkyrka.

Busiga kyrkmöss


Vid en resa nyligen besökte jag bl a Arboga och Heliga Trefaldighetskyrkan där som blev klar på 1300-talet. Där prövade församlingen ett intressant grepp för att få barnen att upptäcka kyrkans många fina skatter och föremål. Man hade placerat ut kyrkmöss på olika ställen i kyrkan som barnen skulle upptäcka och samtidigt som de letade fick de mycket kunskap och information om t ex dopfunten, altaret, predikstolen mm. Ett bra sätt att sprida kunskap till de unga om kyrkan som kulturarv. Metoden går att utveckla så att även vuxna lättare får möjlighet att ta till sig vårt gemensamma kulturarv!