måndag 22 februari 2010

Medeltidens bildvärld - konst från medeltiden

Jag har hittat en fantastisk sight: Medeltidens bildvärld - konst från medeltiden. Bilddatabasen innehåller omkring 19 000 fotografier av 4142 konstföremål från hela landet. Dessa omfattar altarskåp, träskulptur, dopfuntar och kalkmålningar. Databasen är ett nationellt uppslagsverk över de bäst bevarade föremålen i våra kyrkor och muséer.

Slår man på konstföremålen i Skåne (databasen är sökbar utifrån bl a län) får man fram bilder på föremålen från flertalet av våra medeltida kyrkor.

Det vore roligt om Historiska muséet i Lund kunde visa förstorade bilder på några av de mest intressanta föremålen, t ex dopfuntarna i Tryde eller Lyngsjö.

Länken för att komma till sighten är: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/default.asp

lördag 13 februari 2010

Vankiva kyrka restaureras

I dagens Kristianstadsblad, http://www.kristianstadsbladet.se/article/20100213/HASSLEHOLM/702139782/1020/&/Vankiva-kyrka-blir-som-forr, finns en artikel om restaurering av Vankivas kyrka (vid Hässleholm) som är från slutet av 1100-talet. Taket ska målas om och väggarna putsas mm och jobbet ska vara klart till påsk. Glädjande att våra gamla kyrkor underhålls och bevaras!

Boken 50 kyrkor i Kristianstadsbygden samt Gryts kyrka

Nu arbetar Regionmuséet i Kristianstad med en revidering av den 30 år gamla boken 50 kyrkor i Kristianstadsbygden. Ett antal församlingar har förklarat sig intresserade av att köpa ett antal böcker (beroende på pris) och muséet har förklarat sig beredda att svara för produktionskostnaden. Glädjande besked och när boken blir klar blir den säkert en bra marknadsförare av våra fina medeltida kyrkor i bygden.

Staffan Fredin, kyrkoherde i Knislinge, Gryt och Kviinge och jag har tagit initiativ till ett pilotprojekt för att turistiskt och på andra sätt marknadsföra våra medeltida kyrkor och har nu fått med oss bl a regionmuséet och Länsstyrelsen på en första diskussion kring frågan. I april/maj startar processen som jag hoppas mycket på.