torsdag 14 januari 2010

Lunds Domkyrka finns på YouTube


Visste du att Lunds Domkyrka finns på YouTube? Jo, faktiskt, där samlas filmer med koppling till Domkyrkan och församlingens verksamhet. Där finns bl a flera filmer om pågående renovering av det astronomiska uret. Adressen är: www.youtube.se/lundsdomkyrka. Den 28 januari startar en föreläsningsserie om Domkyrkans historia, förlagd till dagtid i Lund. Jag har föreslagit Domkyrkan att de lägger ut föreläsningarna på YouTube så fler kan ta del av dem. De har svarat att de ska undersöka möjligheterna.

Bilden är från år 1900 (Riksantikvarieämbetet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar