torsdag 28 januari 2010

Kiaby kyrka är en tegelkyrka med intressanta inventarier


Kiaby kyrka, öster om Kristianstad, är en tegelkyrka som uppfördes vid 1200-talets mitt. Under 1400-talets senare del försågs kyrkan med ett stjärnvalv och då tillkom också kalkmålningarna. Då byggdes tornet också till. I koret finns målningar som gestaltar Maria bebådelse, Jesu korsfästelse, gravläggning, uppståndelse samt himmelsfärd. Målningen med kristi himmelsfärd upptar nästan hela norra korväggen .

Ett krucifix från kyrkans byggnadstid hänger i triumfbågen. Kristusfiguren är utrustad med en krona av koppar och sandaler av silver. Dopfunten av sandsten är samtida med kyrkan.
Altarskåpet är ett nordtyskt arbete från omkring år 1500.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar