söndag 6 december 2009

Övraby kyrka - med gamla romanska målningar


Övraby kyrka - norr om Ystad - från mitten av (?) 1100-talet har romanska målningar som är äldst i hela landet. Kyrkan kan vara en av de äldsta i Norden. Kyrkan har en takstol från romansk tid som ger en bild av hur en träkyrka sett ut. I absiden finns en majestätisk framställning av Kristus. Nedanför finns ett romanskt fönster med gestalter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar