fredag 18 december 2009

Dalby Heligkorskyrka - en biskopskyrka
Dalby kyrka utanför Lund började byggas 1060 som en treskeppig basilika och är Nordens äldsta stenkyrka. Den var en biskopskyrka på 1000-talet jämte Lund och Roskilde. I en av långhusets pelare finns en kolonn som har en motsvarighet i kyrkan i Hildesheim vilket talar för att kyrkans byggmästare kommer därifrån. Taket var ursprungligen platt men under 1200-talet slogs valven med sin dekorering. Förhallen eller kryptan byggdes under 1100-talet tidigare del och erinrar om Lunds domkyrkas krypta och utgör ett av de vackraste exemplen på den högromanska stilens byggnadskonst. Här finns en källa som kan ha använts den första kristna tiden inom dopfunten kom. Kyrkan har byggts till i etapper under 1100- till 1400-talen, så att den blev nästan dubbelt så lång.

Dopfunten är tillverkad i mitten av 1100-talet av en okänd gotländsk stenmästare. Den är en av de märkligaste i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar