söndag 2 maj 2010

"Grytprojektet" är på G

I torsdags träffades kyrkoherden i Knislinge församling, representanter från Länsstyrelsen, Regionmuséet samt jag från Region Skåne för att diskutera hur bl a Gryts kyrka men också kyrkorna i Knislinge, Hjärsås och Emmislöv samt Gumlösa kan bli än mer intressanta för besökare. Vi kom fram till många idéer och nu kommer församlingen med stöd från oss andra att skriva en ansökan till Länsstyrelsens landsbygdsutvecklingsprogram för att få resurser till projektet. Även Hembygdsföreningarna i Östra Göinge och Östra Göinge kommun samt Wanås vill vi ha med i projektet. Ska bli spännande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar