lördag 15 maj 2010

Frågetecken kring Dalby kyrka

I Lunds universitets magasin nr 4/2010 berättas om en tvärvetenskaplig internationell konferens som ägde rum i april, Locus Celebris (Den berömda platsen), med syftet att forskarna ska få en bättre helhetsförståelse för Dalby med dess kyrka, kloster och gård. Dalby har varit ett kloster, ett maktcentrum och även ett biskopssäte under sex år men mycket är fortfarande okänt kring kyrkan och tillhörande klosterbyggnader. En fråga som diskuteras är bl a varför det under 1060-talet fanns två biskopssäten, Lund och Dalby, bara tio kilometer från varandra. Kanske handlade det om konkurrens, biskop Egino i Dalby var tysk och biskop Henrik i Lund var engelsman och tävlade om att sprida den kristna tron. I en annan teori utgår man från att biskop Egino var mer en kansler till den danske kungen. På denna tid stod kyrkan och makten nära varandra, berättar Jes Wienberg, professor i historisk arkeologi.
Läs mer: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12344&news_item=4937

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar