tisdag 6 april 2010

Everöds kyrka med altartavla från 1500-taletEveröds kyrka, söder om Kristianstad, av tuktad gråsten är byggd under andra hälften av 1100-talet. De romanska målningarna dateras till tiden 1200-1225. Bänkinredning och predikstol är från början av 1600-talet. Altartavlan är mittpartiet av ett altarskåp som i början av 1500-talet troligen snidats av en nederländsk mästare. Den åttakantiga dopfunten av trä dateras till 1661. Bildfälten på dopfunten framställer bibliska scener som har samband med dopet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar