måndag 22 februari 2010

Medeltidens bildvärld - konst från medeltiden

Jag har hittat en fantastisk sight: Medeltidens bildvärld - konst från medeltiden. Bilddatabasen innehåller omkring 19 000 fotografier av 4142 konstföremål från hela landet. Dessa omfattar altarskåp, träskulptur, dopfuntar och kalkmålningar. Databasen är ett nationellt uppslagsverk över de bäst bevarade föremålen i våra kyrkor och muséer.

Slår man på konstföremålen i Skåne (databasen är sökbar utifrån bl a län) får man fram bilder på föremålen från flertalet av våra medeltida kyrkor.

Det vore roligt om Historiska muséet i Lund kunde visa förstorade bilder på några av de mest intressanta föremålen, t ex dopfuntarna i Tryde eller Lyngsjö.

Länken för att komma till sighten är: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild/default.asp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar