lördag 24 oktober 2009

Hemsidor om våra medeltida kyrkor

Det finns en del hemsidor kring våra medeltida kyrkor som det är bra att känna till, bl a följande:
Kyrkokonstens vänner, http://www.kyrkokonst.se/entresida.htm
Riksantikvarieämbetet, http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/byggnader/kyrkor.html
Länsstyrelsen, http://www.lansstyrelsen.se/skane/amnen/Kulturmiljo/Kyrkliga_kulturminnen/
Lunds stift, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=42932&ptid=0
Stölder i kyrkorna, http://www.stuleturkyrkan.nu/
Svenska kyrkan, (kulturarv och kyrkobyggnader), http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=262399&ptid=0http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?enskakyrkan.se/default.aspx?di=262399&ptid=0 (församlingar i Skåne)
Terra Scaniae, http://www.ts.skane.se/fakta/skaanska-kyrkor
Regionmuséet/landsantikvarien, http://www.regionmuseet.se/nav.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar