måndag 8 september 2014

Seniorer studerar medeltida kyrkor

Chripu - pensionärsuniversitetet - i Kristianstad startar 11 september en studiecirkel kring medeltida kyrkor i Kristianstadstrakten. Kyrkorna utgör ett kulturarv ur både arkitektoniska, konsthistoriska och religiösa perspektiv. Cirkeldeltagarna kommer att välja ut några kyrkor, studera dem och besöka dem. Det blir säkert en intressant studiecirkel. 

måndag 6 januari 2014

Bjäresjö kyrka, utanför Ystad

För några dagar sedan besökte jag den stora 1100-talskyrkan Bjäresjö, utanför Ystad, på E65 mot Malmö. Långskeppet, koret och absiden är från 1100-talet och byggd i gulaktig sandkalksten. Tornet är från 1892 och kyrkans övriga delar från 1700-talet.

Längs hela den gamla kyrkan löper en en dubbel romansk rundbågsfris. Kyrkans märkligaste utsmyckning är det sk hammarbandet av trä omedelbart ovanför absidens romanska fris. Det är utsmyckat av djur och växtfugurer.

Kyrkans inre har ett flertal takmålningar, i långskeppet från 1300-talet och i koret och absiden framträder färggranna målningar från 1200-talet, tyvärr hårdhänt restaurerade på 1800-talet.
Äldsta inventariet är dopfunten som tillverkades 1180 av stenmästaren Tove.

onsdag 7 augusti 2013

Brunnby kyrka - Sveriges helgonrikaste!

I sommar var vi på besök i den vackra Kullabygden och det natursköna Kullens fyr. Ett besök, inkl guidning av två kunniga systrar i den vackra Brunnby kyrka, www.brunnbykyrka.se, hanns med. Sviten av senmedeltida kalkmålningar i mycket gott skick i 1100-talskyrkan var imponerande och systrarna berättade för mig om innehållet. Här finns kvinnliga helgon avbildade som t ex Apollonia med sin tång, flitigt anropad vid tandvärk, en vanlig plåga i gångna tider, Ursula med pilen som hunnerhövdingen genomborrade henne med eller Barbara med det fångtorn där hon inspärrats av sin egen far för sin tros skull. Även manliga helgon avbildas som Fransiscus av Assisi, Guds lille fattiga (jfr nuvarande påve!). De nordiska kungahelgonen S:t Knut, S:t Olof och S:t Erik finns också avbildade. Den tyskromerske kejsaren Henrik II (krönt till kejsare 1014) är också avbildad, vilket är unikt i Norden.

I informationen om kyrkan frågar man sig vem som står bakom dessa bilder (från ca 1475) och svaret är att de är kopplade till närliggande Krapperups gods och närmare bestämt fru Barbara Brahe som 1475 gjort en pilgrimsresa till Rom för att få avlatsförmåner till kyrkan. Barbara Brahe ville ha en union mellan bl a Sverige och Danmark för att undvika de långvariga krigen och hon såg samhörigheten mellan kyrkan och staten och ville genom bilderna i kyrkan medverka till att en union bildades (en predikan i bild).

På den fina predikstolen från 1623 sitter Christian IV:s namnchiffer. Även det svenska riksvapnet med Carl X1:s initialer visar att Skåne blev svenskt 1658.

En Mariastaty i naturlig storlek står framme vid altaret. Statyn har tidigare stått i Arilds kapell.

Systrarna berättade att många aktiviteter äger rum i kyrkan som t ex musikarrangemang vilka är välbesökta.

Ett besök på Kullahalvön bör inkludera ett besök i denna helgonrika kyrka!

tisdag 25 juni 2013

Dödens port vid Lyngsjö kyrka

Idag besökte jag åter Lyngsjö kyrka för att beskåda Dödens port, dvs den dörr vid norra koret som dödsdömda fick gå ut igenom för att ta sig till galgbacken 800 meter därifrån, där döden väntade. Porten är igenmurad men syns tydligt! Jag körde också på Lyngsjö bygata, bl a på den fina bron över Vramsån. Tyvärr är husen i det som en gång var Lyngsjös historiska centrum schabbiga och nedgångna. Ingen trevlig syn.

onsdag 29 maj 2013

Nu hoppas jag snart komma igång med min blogg igen efter ett långt uppehåll.

söndag 24 juni 2012

Domkyrkoforum i Lund - ett besökscentrum för Lunds Domkyrka

Lunds nya vackra Domkyrkoforum (en arkitektonisk pärla!) är en bra "ingång" vid besök av domkyrkan, vår fantastiska katedral. På detta besökscentrum finns information om domkyrkan, man kan se en film om verksamheten och man kan fika här.

50 kyrkor i nordöstra Skåne - ny bok!

Efter ett långt uppehåll tänker jag åter blogga om vårt fantastiska kulturarv: de skånska medeltida kyrkorna. Genom ett initiativ 2010 från mig har nu Regionmuséet i Kristianstad tagit fram en nyutgåva av 50 kyrkor i nordöstra Skåne, en bok av Gunnar Lindbom och Thorsten Andersson som kom ut under 1970-talet. Nya bilder från de 50 kyrkorna och uppdaterad information gör boken mycket användbar när jag och många andra besöker våra fina kyrkoklenoder. Köp boken på Regionmuséet!